ചിത്രങ്ങള്‍ - 2


1 comments:

Pampally said...

അമല്‍...തകര്‍പ്പന്‍ ചിത്രങ്ങള്‍ ! ഭാവിയില്‍ നീ നല്ലൊരു കലാകാരനാവും....അമ്മയുടെ ചോര......

Post a Comment