ടിന്റുമോന്‍

1 comments


ലോട്ടറിക്കച്ചവടക്കാരന്‍ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു,

"നാളത്തെ കേരളാ.... നാളത്തെ കേരളാ....."

ഇത് കേട്ട് ടിന്റു ദേഷ്യത്തോടെ,

"അതെന്താ, നാളെ കഴിഞ്ഞാല്‍ കേരളമില്ലേ?"