ചിത്രങ്ങള്‍ - 5

3 comments:

സന്ദീപ്‌ പാമ്പള്ളി (Sandeep Pampally) said...
This comment has been removed by the author.
സന്ദീപ്‌ പാമ്പള്ളി (Sandeep Pampally) said...

.പൂച്ചയുടെ പടം കലക്കി....ഉഗ്രന്‍....നന്നായിട്ടുണ്ട്.....

ABDULLA JASIM IBRAHIM said...

1st picture kollam ttto :-)

right sidil kurach koode space kodukkayirunnu

Post a Comment